Translate

Pinterest

Общо показвания

Google+ Badge

събота, 15 август 2009 г.

Неподвижен свят

Димитър Герогиев - Даков

В извора на спрелите минути

губим се и ние често пъти,

добро и обич следват наш'те стъпки,

без да усетим чистите им тръпки.В изворите на реките спрели

всички птици далеч са излетели

и застоя вечен белег е за края,

който ще ни глътне без пощада.