Translate

Pinterest

Общо показвания

Google+ Badge

вторник, 19 април 2016 г.

Отворено писмо до Министерството на околната среда и Община Пловдив

Уважаеми Г-н Министър на Околната среда и водите,
Уважаеми Г-н Градоначалник на град Пловдив,
уведомявам ви, че в близост до отводнителен канал, намиращ се в непосредствена близост до новопостроената улица на хотел Ланд Марк Крийк -Пловдив край гребната база е установено наличието на защитен вид в Червената книга - дървесния паразит Lathraea rhodopea  и като доказателство прилагам актуални снимки. Отрицателно влияние върху числеността на популациите на вида оказва изсичането на дърветата, брането на растението от любопитни граждани и деца, отъпкването, ерозията по стръмните склонове на канала. Нужно е заграждане на териториите на защитеното растение, спешни мерки по консервация, пълна забрана на всякакви строителни и амелиоративни дейности в близост до канала и включване на местността в защитените територии на Натура 2000.
Определянето на растението и оценката за уязвимост и отрицателното въздействие на човешките фактори е направено от експерт дипломиран еколог.
Законът Ви задължава да предприемете мерки за опазването на вида, включен в Червената Книга на България със статут на балкански ендемит, разпространен в Родопите на територията на България и Гърция.
С уважение Димитър Георгиев
Прилагам снимков доказателствен материал от 18.04.2016 година: