Translate

Pinterest

Общо показвания

Google+ Badge

сряда, 18 март 2009 г.

Скритите факти на науката

Скритите факти на науката могат да бъдат премълчани, когато зад тях стоят огромни политически интереси и гузната съвест на силните и знаещите. В никоя телевизия няма да видите репортаж за силата на слънчевото греене, за масово предупреждение на населението да не се излиза без слънчеви очила във всеки слънчев ден, независимо от годишните времена. Подобна кампания би била адски скъпа дори за най-богатите общества. Може би влияние оказва факта, че оптичните и офталмологични услуги са едни от най-скъпо струващите сфери. Науката изненадана от промените в атмосферата, които измениха свойствата на слънчевата радиация, не може в този момент да предложи защитни очила, чийто стъкла са напълно прозрачни и с пълен капацитет на абсолютна защита от актуалния слънчев спектър. Търсенето на подобно решение идва от идеята без да се ограничава естественото зрение, то да се предпази в пълна степен. Ясно е че при слънчевите и хелиоматичните очила това не се постига. Увеличеният оксидативен стрес в организма на всеки един земен обитател без сметка на видовия му произход е заради присъствието на ксенобиотици в средата и източниците на храна. При човека влияние допълнително оказва непълноценното и нерационално хранене. Вероятно закономерна ще бъде причината, поради която вследствие на изтъкнатите факти след около две деситилетия 90 % от хората над 45 години ще страдат от инципиентна катаракта, която не е инволутивно обусловена. Тези съображения са резултат от актуалните промени в слънчевата радиация, които правят човек неприспособен. Растителният свят също не е пригоден за условията на увеличената видима и ултравиолетова слънчева радиация. Поради засилената транспарация и намалените постъпления на прясна вода, много от растенията изсъхват. Това е една от причините за колосалните и незапомнени пожари в Австралия.