Translate

Pinterest

Общо показвания

Google+ Badge

вторник, 3 ноември 2009 г.

Произход на името на планината Родопа

Авторска статия на Димитър Георгиев - Даков

Родопа в преносен смисъл означава "планината на розите" - така древните са възприемали растителното многообразие на планината и с това име тя е останала в историята. Името е посветено на наядата Родопе, чието име означава "розоволика", който също носи нейното име. Родопе е киконска нимфа в близост до устието на река Хебър или Еврос на гръцки. Рода е океанида и е била почитана и на остров Родос, който също носи нейното име. Общото между Рода и Родопа е тяхната нимфична природа и общия корен в наименованията - рода, което значи роза на гръцки.
В буквален превод името Родопа означава "планината на розоволиките" произлиза от гръцкото име Родопе, което носила киконската надна нимфа Родопе. Розоволика не трябва да се приема буквално. Тук или става въпрос за обичай свързан с ритуалното боядисване на бузите на жените, или за употребата на вино от народа на киконите, или за прозвище, свързано с красотата на този народ. Може би в древността прозвището родопе, в значението му на "розоволика" се употребявало често, за да оправдае красотата на женския чар или човешката красота, сравнена с красотата на розовия цвят.
Родопе е дъщеря на реката Хебър, което е възможно най-правдивото обяснение на интимното и съседско разположение между реката и планината, тъй като Родопите са изцяло заобиколени и обградени от интимно течащата в нейните поли река, наречена Хеброс, Хебър или Еврос.
Очевидно трябва да изясним, че официалното име на планината е Родопа, което в пълна степен е идентично с името на киконската нимфа Родопа или произнасяна още като Родопе. Поради това, че планината е една от най-широките и големи планини, постепенно възниква множественото число в наименованието -Родопи, а заради своето единствено име, тя започва да бъде наричана Родопите, като единствената с това име.