Translate

Pinterest

Общо показвания

Google+ Badge

вторник, 4 май 2010 г.

Антична Болбабрия


Д. Георгиев
Болбабрия (близо до днешна Дупница) е име на древнотракийско селище, което до този момент бе с неизвестна за науката локализация и спрямо разположението си носи нетипично окончание за крайморски град -брия. Учените предполагат локализацията на селището в близост до пътя Пауталия-Германея. Всъщност траките са използвали това семантично название с далеч по-широко значение, като освен крайморско селище са обозначавали и крайбрежни поселения край реки. През мястото на което е била разположена Болбабрия, а в настоящия момент и град Дупница преминават реките Джерман, Бистрица, Отовица (Саморанска река) и Джубрена. В превод на думите от тракийски произход, които образуват името - болба и брия, наименованието Болбабрия се превежда като "селище на брега на езеро(заблатено езеро или речно място-тресавище)". Съвсем логично е да предположим, че едно от най-богатите на реки място в България в подножието на високата Рила е могло да създава предпоставка за формиране на тресавище или в най-добрия случай на мочурливи места. А наличието на такова голямо богатство от водни източници наистина създава алюзията за крайбрежие на разположеното в близост селище Болбабрия. Близо до съвременна Дупница, на около 2 километра се намира село Яхиново, където са открити находища от глина и това наистина показва, че в древността, когато пълноводието на реките е било значително, тук са съществували гъсто разположени мочурливи места и тресавища.
Тракийската дума болба за тресавище има ясното фонетично и семантично сходство със съвременния български глагол бълбукам, който описва явление така характерно за места с бавно течащи води като мочурища и тресавища. На подобно звуково сходство с навиците на хората, имащи говорни затруднения е изграден латинския термин за заекването - balbutio (балбуцио).
Сходството на корена болба с гръцката дума болбос(βολβός) - луковица, не може да намери основание като име на селище, поради неговата несъотносимост към ойконимните традиции. Βολβίσκος е гръцкото название на растението Allium ascalonicum.
В древността има още един град с подобно име в делтата на река Нил и е бил наричан Βολβιτίνη в Болбитинската делта на Нил (στόμα τό Βολβιτίνον), а всеки от гражданите болбитинци бил наричан Βολβυθίωτος. Произходът на името на града също е свързан с водната лексикална етимология.
Близо до град Болбабрия на територията на антична Западна Македония се е разполагало езеро на име Болба (Βόλβη)по сведенията на античните автори Тукидит, Есхил и Аристотел. Това е още едно лингвистично доказателство, че лексикалния корен "болба" е свързан с воден басейн - езеро или заблатена местност, каквито често са налице около водни изсточници със застояли води.