Translate

Pinterest

Общо показвания

Google+ Badge

петък, 10 юли 2009 г.

От къде произлиза името на град Варна и нейната връзка с Троя

От къде произлиза името на град Варна и нейната връзка с Троя

Димитър Георгиев - Даков

Когато нямаме история, нямаме дори какво да разкажем на децата си. Те растат в своебразен културно-исторически вакуум. До този момент няма добре формулирана теория за това откъде произлиза името на града. А това е градът с най-древно поселение в Европа. Въпреки това е унизително, че не знаем историята по произхода на името на този впечатлителен град.
От времето на тракийско-гръцкото поселение на града, той е носил името Одесос. Така е известен и във всички исторически източници. Популярност това название намира по времето след Троянската война. Имайки предвид днешната локализация на Троя в близост до Дарданелите, можем логически да заключим, че Одисей е имал две възможности за връщането си обратно. Единият е превилния път в южна посока от Дарданелите, а другия е през самите Дарданели. Можем да си представим колко непознато е било крайбрежието на на Евксински понт за йонийския итакиец Одисей. Очевидно 10-тте години на странстване са били дълга почивка на разгул и живуркане по тогавашните черноморски хотели. Пресъздадени от неговите другари в друга светлина, тези събития добиват характера на премеждия, заточения и мъки по намиране на обратния път за вкъщи. Тъй като още тогава крайбрежието е било на определени места гръцко, името Одесос на град Варна е най-голямото историческо доказателство, запазило и до днес, за точната географска локализация на злополучния маршрут по завръщането на Одисей. Завърналите се с него траки, участници във войната, очевидно се опитали да изхитрят известния със своята мъдрост Одисей, за да ги закара до родните им земи. И сега съвсем логично звучи възстановката, че в Троянската война са участвали племенни групи от двете страни на Босфора и говори за огромните мащаби, които в действителност военния конфликт е имал като отзвук в региона.
С други думи Троя е била нещо като сухоземен пропусквател на търговски кораби, изграещ ролята на морски пират. Нейното могъщество се изразявало археологически при разкопките на Шлиман с петнайсетте пласта на различни поселения, имащи различен племенен произход.
Високата крепостна стена била проектирана по начин, че да бъде непревземаема. Това показва само колко много врагове са имали троянците.
Едно от първите препятствия в пътешествието на Одисей било преминаването през чудовищата на Сцила и Харибда. Много изследователи мислят, че това е протокът Гибралтар. Това обаче е напълно погрешно. Пълният географски еквивалент, така точно и красноречиво разказан от гърците са един след друг следващите протоци Дарданели и Босфор. Няма друго по-точно описание за това произведение на Омир, което отново е пълно и вярно историческо свидетелство за отминали събития. В това отношение Омир е по-велик от Херодот и не той, а самия Омир е бащата на историята. Навярно по това време нивото на Световния океан било по високо, заради интензивното топене на ледниците и вероятно водите на Средиземно море влизали със страшна скорост през Дарданелите и Босфора. Днес подобно явление е нечувано, но то не пречи да е съществувало в древността като своеобразен катаклизъм, какъвто е бил избухването на вулкана Санторини и който също днес няма как да се види или представи в цялата му грандиозност. Вероятно явление наблюдавано през протоците между Азия и Европа е било прелюдия към по-големия потоп на света, предизвикал строенето на Кораба на Ной и загуването на много цивилизации като тази на шумерите.
Произходът на името на град Варна е строго прабългарски. Той произлиза от древен прабългарски град в Пакистан, наречен Varnu, а в по ново време се нарича като съвременния град Bannu в северозападната гранична провинция на Пакистан.
Жалко, че до този момент нито един историк не откри и не доказа този истински етимологичен произход на топонима Варна.