Translate

Pinterest

Общо показвания

Google+ Badge

вторник, 22 септември 2009 г.

Произход на името на град Търново и други близки градове

В България има много селища, които имат общ с корен с град Търново и това е важно за разясняване. Коренът на името на град Търново е ясен. Той произлиза от ираноезичната дума за крепост или кула тур, туран, който в последствие е взета от римляните и латинизирана. По този начин и българите има две разнокоренови думи за крепост - една е Барну, от който произлизат корените на градовете Варна и Каварна; очевидно в прабългарския език представката "ка" е със значимостта на съвместие и съдружие, по същия начин както са налице думите хан и кавхан. Другата дума за крепост е търн или още турн. За оригинален корен на думата обаче се смята приръствието на гласната "ъ", която през вековете лесно се е променяла във всички останали варианти и затова произношението на града-столица е разнообразно - Тарнов, Тернов, Турнов, Търнов.
Българският град Трън, въпрек че прилича забележително на думата трън, всъщност е изменено във времето произношение - Таран ---> Тран-----> Трън. Този град всъщност е основна крепост на болярина Кракра Пернишки. Река Ерма също носи прабългарски корен на името на рода Ерми, от който е хан Гостун. Тази топонимия разкрива трайното присъствие на прабългари в региона. Възможно е част от Куберовите българи от струмишката област по времето от Аспарух до Пресиян да се предвижили в посока на север по поречието на река Струма. Друго село в Смолянска област се назовава Търън, заради близката си позиция до Момчиловата крепост на отстояние около 4 км.
Град Малко Търново също град, за който е валиден споменатия етимологичен произход.
Във силно военнизираното ежедневие на прабългарина, богатото присъствие на топоними с корен за думата крепост не би трябвало никак да ни учудва.
Със идентични корени на името, което удивително много прилича с името на град Търново са двата румънски града Турну Магуреле, разположен срещу град Никопол и Турну Северин, разположен срещу Кладова.
Името на град Турну Мъгуреле в превод означава планинска кула. Кулата е била част от укрепително съоръжение, построено от Юстиниан I през 6 век. Създаден на средновековното пристанище Турну. Турну е същия корен, както и при град Търново, но вероятно турну е съхранено по този начин в резултат на влашкото звукоизвличане и най много прилича на произношението Турнов на град Търново в миналото.